ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Οργανωτική ομάδα: Μηνάς Εμμανουήλ, Βασίλης Ρούπας, Λήδα Ευστρατίου

Τεχνική ομάδα: Μηνάς Εμμανουήλ, Φίλιππος Θεοχαρίδης, Στέλιος Γιαννουλάκης

Αφίσα: Στέλιος Γιαννουλάκης

Το ΔΣ του ΕΣΣΗΜ:

  • Βασίλης Ρούπας, πρόεδρος
  • Ανδρέας Μνιέστρης, αντιπρόεδρος
  • Κατερίνα Τζεδάκη, γραμματέας
  • Λήδα Ευστρατίου, ταμίας
  • Νικόλας Βαλσαμάκης, σύμβουλος